Årets viktigste seminar: Trusselen fra innsiden - utro tjenere, hva gjør du?

Vogons seminar “Trusselen fra innsiden” i Oslo 2. desember tar for seg hvordan du kan håndtere utro tjenere og forsvare deg mot datakriminalitet.

Ekspertenes nyeste teknikker og teknologi for å minimalisere risikoen for datasvindel og datamisbruk er sentrale under Vogon International gratisseminar “Trusselen fra innsiden” (The Enemy Within) i Oslo 2. desember. Seminaret vil gjøre organisasjoner bedre i stand til å forsvare seg mot datakriminalitet, et område som i følge nylig Gartner-forskning, identifiseres som et hovedvekstområde i de neste fire årene. Seminaret vil vise hvordan man håndterer en hendelse der det er behov for å sikre databevis, og klarlegge hvilke trinn som bør følges for å samle og fremføre databevisene - når en slik hendelse oppstår. Dagen vil være av spesiell interesse for personer som jobber med IT sikkerhet, økonomisk kriminalitet og beskyttelse av bedriftens verdier. Foredragsholderne jobber til daglig med sikring og analyse av databevis for bruk i sivile tvister og straffesaker i Europa og USA. Seminaret ble også arrangert i Oxford den 11. november og holdes i Köln den 9. desember. Mer informasjon om seminaret på: www.vogon.no/seminar

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker