2005 - Enda et rekordår for Volvo Trucks

Også 2005 ble et rekordår for Volvo Trucks. Selskapet leverte totalt 103 696 (98 264) lastebiler, en økning på syv prosent sammenlignet med foregående år. Økningen skyldes først og fremst sterk etterspørsel etter tunge lastebiler i Nord-Amerika.

Volvo Trucks leveranser i 2005 er de hittil største i selskapets historie. Totalt ble det levert 103 696 (97 264) lastebiler, hvilket er en økning på syv prosent sammenlignet med 2004. Totalmarkedet i Europa økte med ni prosent i løpet av året, og utgjorde 276 700 lastebiler (254 700). Volvo Trucks leveranser i Europa ble redusert med en prosent. Antall leverte kjøretøy utgjorde 42 633 (43 210). På det nord-amerikanske markedet var etterspørselen etter tunge lastebiler meget stor. Totalmarkedet utgjorde 329 000 kjøretøy (255 000), en økning på 29 prosent. Leveransene fra Volvo Trucks økte med 23 prosent, og utgjorde totalt 32 151 kjøretøy (26 035). Selv innen Volvo Trucks International Division økte leveransene. Både Sør-Amerika og Asia økte sine leveranser med 2 prosent, til 7 723 (7 580) kjøretøy respektive 17 328 (17 328) lastebiler. I februar 2005 presenterte selskapet sitt nye flaggskip, Volvo VT880, for det nord-amerikanske markedet. Den nye lastebilen retter seg inn mot prestisjesegmentet, og er utrustet med en ny 16-litersmotor som monteres i USA. Investeringen utgjorde $ 67 millioner. I Europa lanserte Volvo Trucks i løpet av høsten den nye generasjonen av Volvo FH og Volvo FM som er de reneste og mest drivstoffeffektive modellene hittil. Den helt nye 13-litersmotoren og den forbedrede 9-litersmotoren oppfyller de kommende utslippskravene i Europa med SCR-teknologi basert på etterbehandling av eksosen. Investeringen utgjorde totalt € 300 millioner. I Russland opprettholdt Volvo Trucks sin sterke posisjon og salget øker fortsatt. Til og med desember 2005 ble det levert 1 339 lastebiler, hvilket var en økning på 99 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2004. I september tok selskapet ytterligere et trinn på det russiske markedet med innvielse av sitt første heleide serviceanlegg. Den totale investeringen utgjorde SEK 100 millioner. På høstparten åpnet Volvo Trucks en ny fabrikk i Durban i Sør-Afrika. Samtidig ble virksomheten avsluttet ved monteringsfabrikken i Botswana, der man siden år 2000 har montert såkalte CKD-satser (Completely Knocked Down). Bakgrunnen for flytting av fabrikken var krav til kortere ledetider og lavere fraktkostnader. I løpet av året ble det besluttet å gjøre Volvo Trucks fabrikk i Tuve til verdens første CO2-frie lastebilfabrikk. Ved investeringer i vindkraft og biobrensel vil fabrikkens elektrisitet og varme komme fra kilder som ikke avgir kulldioksid til atmosfæren. Vedlegg: Leveranser per region 2006-02-03 For ytterligere informasjon kontakt Volvo Norge AS v/Svenn Åge Løkken på telefon 23 17 66 00 / Dir.innvalg 23 17 67 92 / Mobil 90 55 44 99 E-post: svenn-age.lokken@volvo.com

Abonner

Dokumenter og linker