Beltepåminner blir standard i Volvos lastebiler

For å bidra ytterligere til lastebilssjåførers sikkerhet, innfører Volvo Trucks en lyd- og lysbasert setebeltepåminner i alle lastebiler for det europeiske markedet. ”Ved tydelig å minne sjåføren på sikkerhetsbeltet, håper vi å bidra til at flere hundre liv bli spart hvert år”, sier Lars-Göran Löwenadler, sikkerhetssjef for Volvo Trucks.

Antallet lastebilsjåfører som bruker sikkerhetsbelte varierer stort mellom ulike land. Fra ca. 10 % i enkelte sydeuropeiske land til ca. 70 % i land der bruken er mest utbredt. Utviklingen er imidlertid positiv. Beltebruken øker. Dessverre viser statistikken fortsatt at de fleste sjåfører som ble skadet eller omkom i trafikken ikke benyttet sikkerhetsbelte.

”Resultatene som vårt ulykkesforsikringsteam har kommet frem til, viser at belte har stor effekt i minst 60 % av ulykkene vi analyserte. Om setebelte blir brukt konsekvent, vil det kunne bidra til å spare så mye som 500 liv per år i Europa”, sier Claes Avedal, leder av Volvo Trucks ulykkesforskning.

For å bidra til økt bruk av sikkerhetsbelte i lastebiler, innfører Volvo Trucks nå en effektig beltepåminner som standard på samtlige modeller som skal selges på det europeiske markedet. Beltepåminneren er knyttet til førerstolen og er en videreutvikling av den tidligere påminneren, som kun ga fra seg lydsignaler. Nå blir sjåføren varslet med nåde lys- og lydsignaler, dersom beltet ikke benyttes. Allerede når lastebilen startes blir det tent en varsellampe på instrumentpanelet. Når hastigheten kommer opp i 30 km/t begynner lampen å blinke, i tillegg til at lydsignalet aktiveres. Signalet forsvinner først når hastigheten reduseres eller beltet blir tatt i bruk. Den fabrikksinnstilte hastigheten på 30 km/t kan økes eller senkes av et autorisert Volvo-verksted, dersom dette er hensiktsmessig i forhold til hvordan bilen skal brukes.

Beltepåminneren ble begynt installert i samtlige modeller fra og med uke 37.

16 oktober 2006

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker