Rettelse til tidligere utsendt presseinformasjon om "Volvos forhandlerorganisasjon for lastebiler ytterligere effektivisert"

Vennligst benytt førsteavsnittet nedenfor, da det viser seg at det var en feil i forrige utsendelses betegnelse av det omtalte selskapet Sogn Bilservice AS.

.....................................Region 6, som til nå har bestått av SF Auto Last og Buss AS, med hovedsete i Sandane, er fra 1. september en del av region 3 (Sør-Vest). Strømberg Gruppen AS overtar virksomheten i SF Auto Last og Buss AS som har hovedkontor i Sandane og verksteder i Førde og Stryn. Virksomheten vil overføres det nystiftede selskapet Sogn og Fjordane Auto AS. Gjennom dette oppkjøpet har man også overtatt 50% av aksjene i Sogn Bilservice AS, som har hovedanlegg i Sogndal og verksted i Årdalstangen.