Viktig å respondere på innkalling fra leverandør.

Fra tid til annen ønsker leverandører av lastebiler å komme i kontakt med brukerne av sine produkter. Det kan for eksempel dreie seg om kontroll og utbedring som alle er tjent med blir utført. Forutsetningen for at dette skal lykkes er for det første at leverandøren blir oppdatert på eierskifter som skjer utenom merkeforhandler, og videre at eierene responderer på innkallinger som sendes ut fra importør eller forhandler.

Volvo Norge AS og forhandlerne har i den senere tid jobbet med å spore opp flere hundre eiere av lastebilmodellen FH16 versjon 1, som ble produsert i årene 1995 - 2000. Denne spesifikke modellen kan muligens ha feil som i verste fall kan gi tap av styreevne. Av de 1.200 enhetene av denne modellen som ble importert til Norge er det kontrollert noe over 200 lastebiler. Det er ikke funnet alvorlige feil ved noen av de kontrollerte kjøretøyene. Volvo Norge AS regner med at en god del av de 1.200 lastebilene som ble importert til Norge i den aktuelle tidsperioden mellom 1995 og 2000 er blitt skrotet eller solgt ut av landet. Men, det går fremdeles rundt 600 av den aktuelle modellen på norske veier. Siden februar i år er det sendt ut melding om at eierne av disse bilene bør henvende seg på et Volvo-verksted, men det mangler respons. Noen av henvendelsene kommer også i retur da bilene har skiftet eier uten at dette er registrert i Volvos registre. Selv om muligheten for noe alvorlig kan skje er meget liten, er det viktig å komme i kontakt med eierne av disse lastebilene slik at de kan kontrolleres. I dette tilfellet er den aktuelle modellen levert i 13.000 eksemplarer på verdensbasis og Volvo setter alt inn på å få kontakt med eierne av alle disse. Det er hittil registrert uregelmessigheter på kun 10 av de leverte 13.000 lastebilene som er produsert, og det sier seg selv at dette er en nytteløs prosess hvis ikke eierne selv gir respons på innkalling til kontroll. Bildetekst: Volvo FH16 versjon 1 fra årene 1995 - 2000. Dette er et eksempel på den Volvo-modellen Volvo nå ønsker å kontrollere.

Multimedia

Multimedia