Volvo med verdens første CO2-frie lastebilfabrikk

AB Volvo har besluttet å gjøre lastebilfabrikken på Tuve utenfor Gøteborg til verdens første CO2-frie bilfabrikk. Som et resultat av investeringer i vindkraft og biobrensel vil fabrikkens elektrisitet og varme komme fra kilder, der ikke avgir kulldioksid til atmosfæren.

”Drivhuseffekten er en realitet, og bilindustrien har et særlig ansvar for å håndtere utslipp av kulldioksid”, sier Leif Johansson, AB Volvos øverste sjef. For øyeblikket brukes det varme og elektrisitet som er basert på fossilt brensel på Tuve-fabrikken. Dette fører i seg selv til utslipp av kulldioksid og som derfor bidrar til drivhuseffekten. Volvo ser sitt ansvar som en av verdens største produsent av kommersielle kjøretøy. Et ansvar som også omfatter utvikling av renere og mer drivstoffeffektive motorer. Jo mindre en motor bruker av drivstoff, dess mindre vil denne motoren skape av klimaforstyrrende kulloksidutslipp. ”Det er ikke ingen enkel oppgave å minske klimautslipp”, sier Leif Johansson videre. ”Men dette området er så vesentlig at vi er nødt til å forsøke alle alternativer for å kunne lykkes. I tillegg til våre nye miljøvennlige D13 – motorer, som nylig er lansert, er våre investeringer i Tuve-fabrikken et eksempel på at vi tar disse utfordringene på alvor”. Sammen med innsatsen for å oppnå energibesparelse på opptil 20%, bygger nå Volvo, i samarbeid med Gøteborg Energi AB, fem store vindkraftfabrikker og en ny fabrikk for biobrensel i forbindelse med Tuve-fabrikken. De fem vindkraftfabrikker vil alene øke mengden av elektrisitet generert ved vindkraft i Sverige med 4%. Når fabrikken ikke bruker all elektrisitet og varme den produserer, vil den overskytende energi bli distribuert til andre kunder via det lokale varme- og elektrisitetsnettverket. De nye produksjonsenhetene for utnyttelse av vindkraft og produksjon av biobrensel er planlagt ferdigstilt i 2007. ”Dette er ikke bare en stor og viktig miljøinnsats, sier Leif Johansson. ”Vi forventer i tillegg at den vil gi oss et bedre økonomisk resultat på grunn av sin effektivitet”. Volvos ambisjoner er å gjøre flere av sine produksjonsenheter CO2-frie. I følge prognoser fra Environmental Protection Agency EPA, vil Sverige nå målet om å redusere utslippene av kulloksid med 1% i 2010, i forhold til 1990-nivået. ”Dette er et område hvor Volvo virkelig kan bidra”, sier Leif Johansson. ”Hvis alle våre svenske fabrikker ble CO2-frie, ville reduksjonen tilsvare 1% av landets totale utslipp av kulldioksid”. Billedtekst: Volvos lastebilfabrikk på Tuve utenfor Gøteborg er fra tidligere en meget moderne og effektiv fabrikk. Nå blir den i tillegg den første fabrikken i sitt slag som kan betegne seg som CO2–fri. 30. september 2005 For ytterligere informasjon kontakt Frank Tonås, Volvo Norge AS, telefon 908 21 944

Abonner

Multimedia

Multimedia