Volvo Trucks bruker SCR for å oppfylle Euro 5 utslippskrav fra 2009

Volvo Trucks har valgt SCR-teknologien for å oppfylle både Euro 4- og Euro 5-utslippskravene. Bruk av dieselmotorer med enda mer effektiv forbrenning kombinert med etterbehandling av eksosgassene gir vesentlig lavere utslipp av nitrogenoksid og partikler. Den valgte teknologien, SCR (selektiv katalytisk reduksjon), gjør det mulig å møte strenge miljøkrav uten at det går ut over ytelsen. Dessuten kan SCR brukes på motorer av alle størrelser uten at det nødvendig med endringer i smøre- eller kjølesystemet.

Euro 4 trer i kraft 1. oktober 2006, fulgt av Euro 5 i 2009. Men Volvo kan allerede nå presentere løsninger som oppfyller kravene i begge disse standardene. De nye D13A- og D9B-motorene er konstruert for mer effektiv forbrenning av drivstoffet. Volvo tilbyr en pålitelig, optimal miljøløsning ved å utstyre dem med SCR-katalysator¬rensing. Dessuten innebærer valget av SCR at Volvo også er godt rustet til utfordringer etter 2010. Den nye D13A-motoren har opp til 5% lavere drivstofforbruk i Euro 3-, Euro 4- og Euro 5-versjonene sammenlignet med dagens 12-litersmotor. Vesentlig reduksjon av utslipp Det er vesentlige forskjeller mellom Euro 3-kravene og de kommende Euro 4-kravene. Nitrogenoksider (NOx) må reduseres med 30 %, fra 5 til 3,5 g/kWh, mens partikkel¬utslipp må reduseres med hele 80 %, fra 0,1 til 0,02 g/kWh. Disse nye nivåene vil gi bedre luftkvalitet, men stiller strenge krav til bilprodusentene. -De nye standardene er berettiget, og vi er glade for å kunne oppfylle dem allerede, sier Roar Isaksen, direktør for Volvo Trucks i Europa. Miljøvern er én av våre kjerneverdier, og vi arbeider stadig med løsninger for å redusere miljøbelastningen – enten det er lovpålagt eller ikke. Volvo har valgt SCR av flere grunner. For eksempel: • SCR er den mest drivstoffeffektive løsningen på markedet • Teknologien er fremtidssikret • Løsningen er robust og pålitelig • SCR fungerer også bra på motorer med høy effekt • Utstyret krever ikke ekstra serviceopplegg • Teknologien er ikke følsom for variasjoner i drivstoffkvalitet -Vi mener SCR er klart det beste valget for å oppfylle Euro 4, foretter Roar Isaksen. Dessuten er dette det eneste alternativet som kan oppfylle Euro 5 i dag. Og det kan være fornuftig å velge Euro 5 allerede nå, ettersom dette er løsningen som anbefales av myndighetene. Da slipper man også å oppgradere systemet senere. Etterbehandling gjør eksos til vann SCR er basert på etterbehandling av eksosgasser. Det er et enkelt system med få komponenter – en tank for tilsetningsstoffer (AdBlue), en pumpe, en injeksjonsenhet og en SCR-katalysator. Forstøvet AdBlue sprøytes inn i eksosen før den går gjennom SCR-katalysatoren. Der omdannes nitrogenoksidene til uskadelig nitrogen og damp, stoffer som forekommer naturlig i miljøet. For å oppfylle Euro 4-kravene må det tilsettes ca. 3–4 % AdBlue i forhold til drivstoffmengden. Andelen øker til 5–7 % for Euro 5. Den nye motoren har også mer effektiv forbrenning for lavere drivstofforbruk. AdBlue-tankene leveres i størrelser på 30–120 liter. Når tankene er nesten tomme, får føreren varsel om å etterfylle. AdBlue – sikkert og lett tilgjengelig AdBlue er en stabil, fargeløs væske som er helt sikker og luktfri. Det aktive stoffet i AdBlue – urea – er fremstilt av naturgass. AdBlue består av 32,5 % urea fortynnet i destillert vann. AdBlue fryser ved –11,5 ºC, men motoren kan fortsatt startes. AdBlue-tanken har et system som raskt varmer væsken etter start. Standardsystemet tåler temperaturer ned til –25 ºC. Som tilleggsutstyr tilbyr vi en løsning for temperaturer ned til –40 ºC. Volvo samarbeider med ledende olje- og kjemiselskaper om effektiv distribusjon og håndtering av AdBlue. Gjennom en avtale med Yara kan Volvo Trucks allerede tilby kundene systemer og utstyr for tanking og lagring av AdBlue. -Inntil infrastrukturen er fullt utbygd kan kundene bare kontakte våre forhandlere, sier Roar Isaksen. Våre lokale forhandlere har nødvendig kunnskap og kan tilpasse praktiske, kostnadseffektive løsninger til den enkelte kunde. Volvoforhandlerne kan alltid svare på spørsmål om hvordan SCR virker – og når AdBlue blir tilgjengelig. Volvo kan også tilby EGR-løsning for å øke valgfriheten til europeiske kunder Noen kunder vil av forskjellige grunner ha en Euro 4-motor med emisjonsløsningen EGR (Exhaust Gas Recirculation). Volvo Trucks har, som tidligere nevnt, valgt SCR katalysatorrensing som sin løsning i kampen mot emissjonene. SCR-teknikken klarer allerede i dag emissjonskravene iht både Euro 4 og Euro 5. -SCR er den beste løsningen for de fleste brukere, sier Hans Børjesson, leder for Commercial Trucks i Europa. Det finnes imidlertid områder og applikasjoner der SCR kan begrense mulighetene for individuelle påbyggsløsninger. Ved å kunne tilby EGR som en alternativ løsning, kan vi tilgodese de fleste behov og spesielle ønsker. EGR-teknikken bygger på at en del av eksosen kjøles ned og føres tilbake til motoren via innsugningsluften. Den tilbakeførte eksosen medfører at forbrenningstemperaturen senkes, hvilket resulterer i lavere mengde kvelstoff i utslippene. EGR-teknikken er ikke ny for Volvo. Alle lastebiler Volvo produserer i USA er fra 2002 utstyrt med EGR. Volvo har nå valgt å gjøre dette alternativet tilgjengelig også i Europa. Det er den eksisterende D12-motoren til Volvo FH/FM som har blitt utstyrt med EGR-systemet. Den kommer til å bli tilbudt med en effekt på 390 hk (287 kW) eller 430 hk (316 kW). Volvo regner med å kunne levere de første EGR-utstyrte lastebiler i Europa i løpet av det 2. kvartal 2006. DEADLINE 8. september 2005 For mer informasjon eller ønske om bilder, kontakt: Frank Tonås, tlf. +47 23 27 67 27/ +47 90 82 19 44, e-post frank.tonas@volvo.com Ulf Arensberg, tlf. +46 31 66 66 50, e-post ulf.arensberg@volvo.com eller Marie Vassiliadis, tlf. +46 31 322 41 27, e-post marie.vassiliadis@volvo.com

Multimedia

Multimedia