Volvo Trucks gjør fabrikken i Belgia CO2-fri

Volvo Trucks har besluttet å gjøre lastebilfabrikken i Gent kulldioksidfri. Tre vindkraftverk vil bli bygget i tilslutning til fabrikken sammen med et nytt biobrenselanlegg for å forsyne fabrikken med elektrisitet og varme, som ikke tilfører noe kulldioksid til atmosfæren. ”Som en av verdens største produsenter av lastebiler er det vårt ansvar å behandle kulldioksidutslippene best mulig og å redusere effekten av disse”, sier Lars Mårtensson, miljøsjef på Volvo Trucks. Volvo Trucks fabrikk i Gent, Volvo Europa Truck NV, benytter i dag hovedsakelig naturgass til oppvarming. For å gjøre fabrikken fri for kulldioksidutslipp, vil man fremover bare benytte miljøvennlig energi. Energien vil bli produsert i de nye vindkraftanleggene og i det nye biobrenselanlegget som blir oppført av det belgiske firmaet Electrabel. Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 2007. Volvo Europa Truck NV har i lengre tid arbeidet med ulike typer av prosjekter for å minimere energiforbruket i fabrikken. Gjennomføringen av den kulldioksidfrie fabrikken i Gent er et mål i Volvos ambisjon om å gjøre alle produksjonsfabrikkene kulldioksidfrie. I fjor ble Volvo Trucks fabrikk i Tuve i Gøteborg den første kulldioksidfrie fabrikken. Volvo Trucks fabrikk i Gent har 1 500 ansatte og produserer Volvo FH, Volvo FM og Volvo FL. I 2005 produserte fabrikken 30 400 lastebiler, hvorav størsteparten ble levert markeder i Europa. 2006-03-01 For ytterligere informasjon kontakt Volvo Norge AS v/Svenn Åge Løkken på telefon 23 17 66 00 / Dir.innvalg 23 17 67 92 / Mobil 90 55 44 99 E-post: svenn-age.lokken@volvo.com

Abonner