Volvos forhandlerorganisasjon for lastebiler ytterligere effektivisert

Volvos forhandlerorganisasjon for tunge kjøretøy fra 6 til 5 regioner.

Region 6, som til nå har bestått av SF Auto Last og Buss AS, med hovedsete i Sandane, er fra 1. september en del av region 3 (Sør-Vest). Strømberg Gruppen AS overtar da SF Auto Last og Buss AS som har hovedkontor i Sandane og verksteder i Førde og Stryn. Gjennom dette oppkjøpet har man også overtatt 50% av personbilforhandleren Sogn Bilservice AS, som har hovedanlegg i Sogndal og verksted i Årdalstangen. Strømberg Gruppen AS har sitt hovedkontor i Bergen og har til nå omfattet Volvo lastebil- og bussforhandlerne Moderne Transport AS i Bergen, Laastad Last og Buss AS i Haugesund, Rieber Thorsen Buss og Last AS i Sandnes samt Agder Motor Last og Buss AS i Kristiansand, med deres avdelinger. I tillegg driver Strømberg Gruppen AS virksomhet innenfor bilbransjen, lastebilpåbygg og eiendom. I 2004 hadde konsernet 219 ansatte og en omsetning på 682,5 mkr. Bakgrunnen for kjøpet er en videreføring av den omstrukturering av distribusjon av lastebiler og busser som for Norges vedkommende betyr en reduksjon fra 18 forhandlere til 5 regioner som hver for seg danner juridiske enheter. En annen viktig faktor som ligger til grunn for den nye strategien, er effektivisering av kundebehandlingen i et skiftende marked og driftsfordeler gjennom synergieffekter. Volvo Norge AS ønsker å sikre kundene god service over hele landet gjennom å videreutvikle lokale salgs- og servicepunkter innen hver region. Strømberg Gruppen AS har inngått langsiktige leieavtaler med de tidligere eieres eiendomsselskaper, og selskapene vil således fortsette i de samme lokalene som tidligere og med samme ledelse, personale og firmanavn. Med dette oppkjøpet vil Strømberg Gruppen AS komme opp i omsetning på ca. 800 mkr og 270 ansatte. Selskapet vil ha ansvar for salg av Volvo lastebiler, busser og ettermarkedsprodukter til disse, fra Arendal i sør til Sandane i nord. Bergen/Sandane/Oslo 15. august 2005 For ytterligere informasjon, ta kontakt med styreformann Dagfinn Heradstveit i Strømberg Gruppen AS, telefon 55 30 61 00 eller informasjonssjef Frank Tonås, Volvo Norge AS, telefon 23 17 67 17 / 908 21 944