1,1 millioner til etterutdanning i jord og skogbrukssektoren

1,1 millioner til etterutdanning i jord og skogbrukssektoren (Oslo 16.12.2003): Jord og skogbrukssektoren fikk 1,1 millioner kroner til etter og videreutdanning for sine ansatte. - Det foregår radikale omstillinger i denne næringen og da er etterutdanning veldig viktig, sier Rolf Jørn Karlsen, forbundssekretær i fellesforbundet. Pengene fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) har i denne omgang gått til små og mellomstore virksomheter og vil bli brukt til utvikling av etter og videreutdanningstiltak for de ansatte. - Vi er veldig glad for å få tildelt midler til videreutdanning. Det er tydelig å se at KUP har forstått det enorme behovet for etterutdanning som finnes i bransjen, sier Karlsen. Økt ønske om utdanning på arbeidsplassen - Søkermengden denne gang viste stigende etterspørsel etter læringstiltak på arbeidsplassen, sier sekretariatsleder Tom Sørhus i Vox. Han har ledet arbeidet med å vurdere 437 prosjekter som søkte om støtte fra KUP denne gang. Det er tre år siden første gang det ble gitt støtte til voksnes læring gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet. Siden den gang har vel 600 prosjekter og virksomheter fått midler til læringstiltak på arbeidsplassen. På landsbasis fikk 59 virksomheter til sammen 18 millioner kroner. Følgende bedrifter i jord og skogbrukssektoren fikk midler i denne tildelingen: Sønsterud planteskole as; Hedmark Landbrukets HMS-tjeneste, Buskerud Næringsavdelingen, Høylandet kommune, Nord Trøndelag Kontaktpersoner: ? Fagsjef Tom Sørhus, Vox, tlf. 23 38 13 42 eller 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no ? Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30 eller 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no. Mer om Vox på www.vox.no Høyoppløselige bilder finnes på www.vox.no/presse ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker