1,2 millioner til etterutdanning i industrinæringen

1,2 millioner til etterutdanning i industrinæringen (Oslo 16.12.2003): Industrinæringen fikk 1,2 millioner kroner til etter og videreutdanning for sine ansatte. - Dette betyr mye for industrinæringens evne til å møte omstillinger, sier Rolf Jørn Karlsen, forbundssekretær i Fellesforbundet. Pengene fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) har i denne omgang gått til små- og mellomstore virksomheter og vil bli brukt til utvikling av etter- og videreutdanningstiltak for de ansatte. - Vi er veldig glad for å få tildelt midler til videreutdanning. Det er tydelig å se at KUP har forstått det enorme behovet for videre og etterutdanning i industribransjen, sier Karlsen. Økt ønske om utdanning på arbeidsplassen - Søkermengden denne gang viste stigende etterspørsel etter læringstiltak på arbeidsplassen, sier sekretariatsleder Tom Sørhus i Vox. Han har ledet arbeidet med å vurdere 437 prosjekter som søkte om støtte fra KUP denne gang. Det er tre år siden første gang det ble gitt støtte til voksnes læring gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet. Siden den gang har vel 600 prosjekter og virksomheter fått midler til læringstiltak på arbeidsplassen. På landsbasis fikk 59 virksomheter til sammen 18 millioner kroner. Følgende bedrifter i industrisektoren fikk midler i denne tildelingen: AS Nipro, Nord-Odal, Hedmark TotAl-gruppen, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Oppland A/S Møbelindustri, Oppland Moelven Telemarksbruket AS, Telemark Kontaktpersoner: ? Fagsjef Tom Sørhus, Vox, tlf. 23 38 13 42 eller 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no ? Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30 eller 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no. Mer om Vox på www.vox.no Bilder til pressemeldingen finner du på www.vox.no/presse ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker