12 millioner til livsopphold

(Oslo, 10.02.05): Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) skal fordele 12 millioner kroner i 2005. Pengene skal gjøre det mulig for bedrifter å gi lønn til ansatte som tar videre utdanning.

Bedrifter og virksomheter som gir ansatte permisjon for å ta videre utdanning, kan søke om tilskudd. – Vi ønsker å få prøvd ut ulike måter å finansiere livsopphold på, sier direktør Turid Kjølseth i Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Vox er sekretariat for Kompetanseutviklingsprogrammet. – Utprøvingen skal først og fremst gjelde personer med lite formell utdanning. Et viktig mål med årets tilskudd, er å styrke den enkeltes posisjon på arbeidsmarkedet. Derfor gis det ikke støtte når videreutdanningen bare skal dekke bedriftens eget behov. Kompetanseutviklingsprogrammet er en statlig tilskuddsordning som bidrar til kompetanseheving og utviklingsarbeid i arbeidslivet. Søknadsfrist for årets KUP-midler er 8.april. Kontakt: Tom S. Sørhus, fagsjef Vox, telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14 e-post: tom.sorhus@vox.no Les mer på www.vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia