17 millioner kroner til læring på arbeidsplassen

17 millioner kroner til læring på arbeidsplassen (Oslo 05.07.04): 29 prosjekter fra hele landet får til sammen vel 17 millioner kroner for å styrke tilbudet om læring på arbeidsplassen. Tiltakene skal rettes mot arbeidstakere med lese- og skrivevansker og arbeidstakere med mangelfull grunnopplæring. - Årets tildeling fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) støtter læringstiltak for voksne som ikke fanges opp av tradisjonell undervisning, sier Tom Sørhus , fagsjef i Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Vox er også sekretariat for KUP. De 29 prosjektene som får KUP-midler, er valgt ut i konkurranse med nesten 700 prosjekter som tidligere har fått støtte. Prosjektene dekker store deler av arbeidslivet, fra helse og omsorg til butikk og byggfag. Det de har felles, er gode resultater fra tidligere prosjektarbeid. Årets tilskudd skal bidra til å videreutvikle, spre og gjennomføre tiltak fra det opprinnelige prosjektet i nye bedrifter og virksomheter, med særlig vekt på å styrke lese- og skriveferdighetene hos arbeidstakere. Hvilke prosjekter som har fått støtte, finner du på www.vox.no Kontaktpersoner: Tom Sørhus, fagsjef Vox, tlf. 23 38 13 42, mobil 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner