18 millioner til etterutdanning

18 millioner til etterutdanning (Oslo 16.12.03): 59 virksomheter fra hele landet har fått i alt 18 millioner kroner til etter- og videreutdanning for sine ansatte. - Pengene har i denne omgang gått til små- og mellomstore virksomheter som møter utfordringer i forbindelse med omstilling og endrede rammevilkår, sier Tom Sørhus i Vox. Han har ledet arbeidet med å vurdere de 437 prosjektene som søkte om støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) denne gang. Midlene vil bli brukt til utvikling av etter- og videreutdanningstiltak for de ansatte. Dette vil sette virksomheten i bedre stand til å gjennomføre den nødvendige omstillingen. Flest private foretak Oversikten over tildelingene som ble offentliggjort av Vox i dag, viser at 12,3 millioner kroner går til privat sektor, mens offentlige virksomheter får 5,7 millioner kroner. Det er tre år siden første gang det ble gitt støtte til voksnes læring gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet. Siden den gang har over 600 prosjekter og virksomheter fått midler til kompetanseheving Kontaktpersoner: ? Fagsjef Tom Sørhus, Vox, tlf. 23 38 13 42 eller 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no ? Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30 eller 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no. Mer om Vox på www.vox.no Bilder til pressemeldingen finner du på www.vox.no/presse ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker