40 millioner til utdanning i arbeidslivet

40 millioner til utdanning i arbeidslivet (Oslo 08.10.03): Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til kompetanseheving i arbeidslivet neste år. Pengene skal brukes til etter- og videreutdanningstiltak som er tilpasset arbeidslivets behov. - Dette er en gladmelding, sier Turid Kjølseth, direktør i Vox. - Det gir gode muligheter for oppfølging og spredning av tiltak som allerede er utviklet, og det er et godt signal om at regjeringen vil styrke vilkårene for læring i arbeidslivet. Midlene vil også få betydning for omstillingsevnen i et vanskelig arbeidsmarked, sier hun. Budsjettforslaget fremhever også nødvendigheten av å videreutvikle nettverk på tvers av bransjer og sektorer, og å nå fram til enkeltmennesker og bransjer som ikke selv søker kompetanseheving. Kontaktpersoner: *Turid Kjølseth, direktør Vox, tlf. 93 43 93 62, e-post: turid.kjolseth@vox.no *Frøy Kannert, informasjonsdirektør Vox, tlf. 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no. Mer om Vox: www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker