45 prosent består skriftlig norskprøve i Nord-Trøndelag

(Oslo, 22.06.08) Under halvparten av innvandrerne som gikk opp til skriftlig Norskprøve 3 i Nord-Trøndelag i 2007 bestod.


Det viser en fersk analyse gjort av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.

– Resultatene viser at forbedringspotensialet er stort, og vi har satt i gang flere tiltak for å heve kvaliteten på norskopplæringen. Det er et mål at flere innvandrere består norskprøven, sier Helga Arnesen, underdirektør i Vox.

Vox har ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Under landsgjennomsnittet
Deltakere i norskopplæringen kan velge flere språktester på slutten av opplæringen. Norskprøve 3 er høyeste nivå.

Resultatene fra Nord-Trøndelag ligger under landsgjennomsnittet som er på 49 prosent.

Lite samsvar mellom skriftlig og muntlig prøve
93 prosent av alle som gikk opp til muntlig prøve i Nord-Trøndelag i 2007 bestod. Det er stor avstand til resultatene fra den skriftlige prøven hvor 45 prosent bestod.

Forskjellen er gjennomgående i hele landet, men forskjellen er størst i Nord-Trøndelag, Vestfold og Oslo.

Satsing på bedre norskopplæring
Noen av tiltakene Vox allerede har iverksatt er:

• Etterutdanningskurs for lærere
• Styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå
• Bedre tilbakemeldingsrutiner fra Norsk språktest

For mer informasjon om norskprøver: www.vox.no/norskprover

Kontaktpersoner
Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør Vox. Telefon: 23 38 13 14/ 93 43 93 49
e-post: bjorg.ilebekk@vox.no

Helga Arnesen, underdirektør Vox. Telefon:23 38 14 15/ 93 42 52 45
e-post: helga.arnesen@vox.no

Frøy Kannert, avdelingsdirektør Vox. Telefon: 23 38 13 30/90 53 09 41
e-post: froy.kannert@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Dokumenter og linker