700 virksomheter vil ha 200 millioner til opplæring

(Oslo, 8.2.11) Det er ny rekord i antall virksomheter som vil styrke basisferdighetene til sine ansatte. 700 virksomheter har søkt om ca. 200 millioner kroner i støtte for å holde kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal i år dele ut 81 millioner kroner, og etterspørselen har aldri vært større.

– Vi er glade for at stadig flere virksomheter ønsker å heve de ansattes basisferdigheter, og for at de benytter seg av BKA. Dette stemmer også med funn i våre undersøkelser. De viser at over en tredjedel av bedriftslederne mener det er behov for slike kurs, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som forvalter BKA.

Det kom totalt inn 409 søknader om støtte. Flere virksomheter kan gå sammen om å søke, og derfor inneholder søknadene ca. 700 virksomheter. I 2010 kom det inn 343 søknader fra 600 virksomheter.

Beste fylker og bransjer

Det er flest virksomheter i Oslo (109) som ønsker støtte. Deretter følger Hordaland (95) og Nordland (58). Industri er bransjen som er best representert, med 100 virksomheter, foran bygg og anlegg med 71.

Fakta

BKA er nå inne i sitt sjette år, og har så langt delt ut ca. 200 millioner kroner. 10. mars blir det klart hvilke virksomheter som får støtte i 2011. Det skal tildeles 81 millioner kroner.

BKA forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_BKA og www.vox.no/bka

Kontaktpersoner

Tom Sigurd Sørhus, avdelingsdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14

e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, avdelingsdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 90 / 97 50 91 87

e-post: ingunn.eck@vox.no

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
www.vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner