81 millioner til kursing på arbeidsplassen

(Oslo, 06.10.10) Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 81 millioner kroner til kompetanseheving av sine ansatte. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data.

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

BKA har eksistert siden 2006, og så langt er ca. 200 millioner kroner delt ut. I år fikk 412 virksomheter til sammen 78 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Søknadsfrist er 21. januar 2011.

Med forbehold om Stortingets vedtak.

Mer informasjon: www.vox.no/bka og www.vox.no/presserom_bka

Kontaktpersoner

Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63, e-post: jan.ellertsen@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, avdelingsdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no

Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox. Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no


Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
www.vox.no

Tags:

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner