Avslutningskonferanse for Kompetanseutviklingsprogrammet

(Oslo, 05.01.07) Tirsdag 9. januar arrangeres avslutningskonferanse for Kompetanseutviklingsprogrammet.
Arrangementet finner sted kl. 0900 på Radisson SAS Plaza Hotell i Oslo.

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble etablert i 2000 som en tilskuddsordning for å bidra til nyskaping og videreutvikling av læringsformer tilpasset arbeidslivet.

740 opplæringstiltak i arbeidslivet har vært delfinanisiert gjennom KUP. Om lag 80 000 personer har deltatt i opplæringstiltak gjennom programmet.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal innleder på konferansen.
LO-leder Gerd-Liv Valla og administrerende NHO-direktør Finn Bergesen kommenterer trepartssamarbeidet på etter- og videreutdanningsområdet.

Aslak Bonde leder en paneldebatt om hva som skal til for å motivere til nødvendig opplæring i arbeidslivet.

Program for arrangementet: www.vox.no/kupkonferansen

Medarbeidere og prosjektledere fra en rekke KUP-prosjekter er deltakere på konferansen.

Kontaktpersoner:

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør Vox,
telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Elin Bjørnsson, informasjonsrådgiver Vox
Telefon 23 38 13 96/92 01 70 87
e-post: elin.bjornsson@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.