Én av fire ønsker å vurdere sin realkompetanse

Pressemelding: Én av fire ønsker å vurdere sin realkompetanse (Oslo 02.11.03): Én av fire voksne ønsker å få vurdert sin realkompetanse. Det viser en undersøkelse gjort av Vox. Det er kvinner med lav utdanning som er mest interessert. I en undersøkelse gjort av Vox svarte én av fire at de var meget eller svært interessert i å få vurdert sin realkompetanse. Det er særlig kvinner med lav utdanning som nå ønsker å dokumentere hva de kan. Sett i forhold til tidligere arbeidserfaring viser undersøkelsen at kvinner fra helse- og sosialsektoren er de ivrigste. - Realkompetansevurdering er et viktig grunnlag for å få tilbud om avkortet og tilrettelagt utdanningsløp, og kvinner utgjør hoveddelen av de som tar utdanning i voksen alder, sier Vigdis Haugerud, fagsjef i Vox. - Det er derfor naturlig at denne gruppen ser på realkompetansevurdering som interessant. Lite kunnskap Selv om én av fire nordmenn ønsker å få vurdert sin realkompetanse, er det bare 15 prosent som vet hvor de skal henvende seg for å få det utført. - Tallet er svært nedslående. Informasjon om ordningen og om hvordan man skal gå fram for å få en realkompetansevurdering, kan helt klart forbedres, sier Haugerud. Det er fylkeskommunen som har ansvar for realkompetansevurdering. Kontaktpersoner: ? Fagsjef Vigdis Haugerud, Vox, tlf. 23 38 13 34, 92 60 07 77 e-post: vigdis.haugerud@vox.no ? Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30, 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no Mer informasjon og oppsummering av rapporten «Men hvor skal vi henvende oss» kan lastes ned på www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/02/20031102BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/02/20031102BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker