Flere består norskprøver i Midt-Norge

(Oslo, 16.02.10) Stadig flere innvandrere i Midt-Norge har bestått norskprøvene de siste årene. I samme periode har det også vært en styrking av norskopplæringen.

61 prosent av kandidatene i Region Midt-Norge besto i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 56 og 50 prosent. Region Midt-Norge omfatter Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. På landsbasis besto 62 prosent av kandidatene i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene. Samtidig er det stadig flere innvandrere tar disse to skriftlige prøvene. Fra 2007 til 2009 har det vært en økning på 86 prosent i kandidater som har tatt skriftlig Norskprøve 2. For norskprøve 3 er økningen på 33 prosent. – Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Fakta I 2008 bevilget daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet midler til en treårig plan for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere. Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er: • etterutdanningskurs for lærere, med vekt på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå • metode- og læremiddelutvikling Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver Kontaktpersoner Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox Telefon 23 38 13 14 / 93 43 93 49, e-post: bjørg.ilebekk@vox.no Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia