Flere stryker på norskprøver i Innlandet

(Oslo, 16.02.10) Stadig flere innvandrere har bestått norskprøvene de siste årene. Region Indre Øst er eneste område som opplever en liten tilbakegang fra 2008.

55 prosent av kandidatene i Region Indre Øst besto i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 51 prosent besto norskprøve 3. Det er dårligst i landet. I 2008 var tallene henholdsvis 59 og 53 prosent, mens tallene for 2007 var på 44 og 46. Region Indre-Øst omfatter Hedmark, Oppland og Buskerud. På landsbasis besto 62 prosent av kandidatene i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene. Samtidig er det stadig flere innvandrere som tar skriftlige norskprøver. Fra 2007 til 2009 har det vært en økning på 86 prosent i kandidater som har tatt skriftlig Norskprøve 2. For norskprøve 3 er økningen på 33 prosent. - Dette gir godt grunnlag for å snu utviklingen tilbake til den gode framgangen i 2008, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Fakta I 2008 bevilget daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet midler til en treårig plan for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere. Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er: • etterutdanningskurs for lærere, med vekt på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå • metode- og læremiddelutvikling Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver Kontaktpersoner Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox Telefon 23 38 13 14 / 93 43 93 49, e-post: bjørg.ilebekk@vox.no Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia