Forbereder ny lov om norskopplæring for innvandrere

Presseinvitasjon: Forbereder ny lov om norskopplæring for innvandrere (Oslo 04.11.03): Erfaringer fra flerkulturelt arbeidsmiljø ved Fyllingsdalen sykehjem og introduksjonsprogrammet i en liten kommune, Gloppen, er to av temaene når Nygård skole i Bergen sammen med Vox inviterer til konferanse om den nye loven om norskopplæring for innvandrere. - Målet er å dele erfaringer til nå og å forberede oss på de utfordringer vi vil møte når opplæringskravet i loven blir obligatorisk for alle kommuner, sier rektor ved Nygård skole, Atle Fasteland. Introduksjonsprogrammet ble innført som frivillig ordning fra 1. september i år, og blir obligatorisk fra samme dato neste år. Konferansen åpner kl. 10.00 torsdag 6. november og avsluttes fredag 7. november kl. 15.00. Sted: Scandic Hotell Bergen City og BKS, Håkonsgaten 2-7. Konferansen er åpen for pressen. Se vedlagte program. Kontaktpersoner: Atle Fasteland, rektor Nygård skole, tlf. 55 56 80 81, 99 56 46 10, e-post: atle.fasteland@bergen.kommune.no Helga Arnesen, fagsjef Vox, tlf. 23 38 14 15, 93 42 52 45, e-post:helga.arnesen@vox.no Mer om Vox: www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00620/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00620/wkr0003.rtf Bilaga

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.