Gratis søkeveiledning for nettbrukere

Gratis søkeveiledning for nettbrukere (Oslo 24.09.04) Fredag 24. september åpnes Norges første interaktive nettsted med gratis opplæring i å søke på Internett. Programmet er utviklet av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Programmet heter «Søk lurt» og tar utgangspunkt i at mange har problemer med å finne fram i informasjonsmengden på Internett. Søkehjelpen er bygget opp rundt fire eksempler, og brukeren får gode råd om hvordan få tak i den informasjonen vedkommende er ute etter. - Vi har satset på stor grad av egenaktivitet for brukeren, sier seniorrådgiver Espen Munch i Vox. - Norske søkeveiledere har hittil stort sett vært basert på lesestoff. Vårt program er interaktivt og gir brukeren trening under læring, sier han. Med dette programmet vil Vox motvirke at det utvikler seg skiller i samfunnet mellom de som kan nyttiggjøre seg Internett, og de som ikke kan det. Nettsøkehjelpen finnes på www.vox.no/soklurt Kontaktperson: Espen Munch, seniorrådgiver Vox, tlf.: 23 38 13 56/ 90 76 04 14, e-post: espen.munch@vox.no www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner