Grunnopplæring: Nordland i søkertoppen

(Oslo, 30.01.08) 26 virksomheter fra Nordland har søkt om støtte til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Nordland er fylket med flest søkere etter Oslo.

Nær 280 virksomheter over hele landet har søkt om rundt 120 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen sin.

- Vi synes det er gledelig at antallet søknader fortsetter å øke. Det viser at behovet for grunnopplæring er stort, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.

Programmet er nå inne i sitt tredje år. I 2007 søkte 208 virksomheter om 78 millioner kroner. Nordland har vært i søkertoppen hvert år.

Lesing og skriving i fokus
Det er i år en markant økning i bedrifter som vil ha opplæring i grunnleggende lesing og skriving. Dette er nå de ferdighetene flest virksomheter har søkt om opplæringsstøtte til. Deretter følger data. Mange virksomheter søker også støtte til opplæring i alle de fire ferdighetene.

Fikk midler i fjor
Coop Helgeland BA, Hemnes kommune, RKK Ofoten og Treningsverksted BA fikk midler gjennom BKA i 2007, og har gjennomført eller er i gang med opplæring.

Årets søkere i Nordland ligger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker