Halvparten stryker til skriftlig norskprøve

(Oslo, 22.06.08) 49 prosent av innvandrerne som gikk opp til skriftlig Norskprøve 3 i 2007 bestod.

Det viser en fersk analyse gjort av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.

– Resultatene viser at forbedringspotensialet er stort, og vi har satt i gang flere tiltak for å heve kvaliteten på norskopplæringen. Det er et mål at flere innvandrere består norskprøven, sier Helga Arnesen, underdirektør i Vox.

Vox har ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Stor variasjon mellom fylkene
Deltakere i norskopplæringen kan velge flere språktester på slutten av opplæringen. Norskprøve 3 er høyeste nivå.

Akershus og Sogn og Fjordane har best resultat med henholdsvis 59 og 62 prosent bestått, mens Hordaland og Sør-Trøndelag har dårligst resultat med 43 og 41 prosent bestått. Landsgjennomsnittet er 49 prosent.

Lite samsvar mellom skriftlig og muntlig prøve
90 prosent av alle som gikk opp til muntlig prøve i 2007 bestod. Det er stor avstand til resultatene fra den skriftlige prøven hvor bare halvparten består.

Forskjellen er gjennomgående i hele landet, men forskjellen er størst i Nord-Trøndelag, Vestfold og Oslo.

Satsing på bedre norskopplæring
Noen av tiltakene Vox allerede har iverksatt er:

• Etterutdanningskurs for lærere
• Styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå
• Bedre tilbakemeldingsrutiner fra Norsk Språktest

For mer informasjon om norskprøver: www.vox.no/norskprover

Kontaktpersoner
Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør Vox. Telefon: 23 38 13 14/ 93 43 93 49
e-post: bjorg.ilebekk@vox.no

Helga Arnesen, underdirektør Vox. Telefon:23 38 14 15/ 93 42 52 45
e-post: helga.arnesen@vox.no

Frøy Kannert, avdelingsdirektør Vox. Telefon: 23 38 13 30/90 53 09 41
e-post: froy.kannert@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Dokumenter og linker