Ikt- bruk og digitale klasseskiller

(Oslo, 14.01.2005) – I dag opplever vi et gap mellom de som bruker ikt aktivt i hverdagen og de med problemer som å bruke internett og å sende e-post, sier Per-Arne Brunvoll fra Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.

Mulighetene for å tette dette gapet er et av temaene på konferansen E-borgerskap 2005 som arrangeres i Oslo 18. januar. – På denne konferansen vil vi se på hvilke kunnskaper og ferdigheter trengs for å være fullverdige deltakere i dagens digitale samfunn. Konferansen ønsker å sette fokus på e-borgernes bruk av ikt på en sikker, fortrolig og kreativ måte, sier Brunvoll. Digital utvikling Hovedtemaene er døgnåpen forvaltning, e-demokrati og digital utvikling i arbeidsliv og hverdagsliv. Konferansen arrangeres med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets «Program for digital kompetanse 2004-2008». – Med vekt på e-borgerskapet, er konferansen høyaktuell for alle som jobber med ikt. Så har også interessen for å delta på konferansen vært stor, sier Brunvoll. Statssekretær Eirik Lae Solberg fra Moderniseringsdepartementet og politisk sekretær Eldbjørg Torsøe fra Utdannings- og forskningsdepartementet skal holde innlegg. Blant deltakerne i paneldebatten er politisk sekretær Eldbjørg Torsøe, Rolf Reikvam (SV) (leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen), stortingsrepresentant Olav Akselsen (A) (leder av Næringskomitéen), stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen (Sp), stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V), direktør Sigrun Vågeng, NHO og nestleder Finn Erik Thoresen, LO. Konferansen varer én dag og foregår på Hotell Bristol i Oslo den 18. januar 2005. For mer informasjon, se: www.vox.no/e-borger2005 Kontaktperson: Per-Arne Brunvoll, tlf: 23 38 13 25, mob: 93 43 93 58, e-post: per.arne.brunvoll@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Dokumenter og linker