Læring på arbeidsplassen viktigst for servicenæringen

Læring på arbeidsplassen viktigst for servicenæringen (Oslo, 19.04.04): En ny undersøkelse fra Vox viser at servicenæringen er best til å bruke arbeidsplassen som læringssted. Hele 85 prosent av bedriftsledere mener at opplæringen fører til at medarbeiderne i servicenæringen mestrer arbeidsoppgavene bedre. Lederne i denne næringen er de som sier seg mest enige i at de ansatte har utbytte av opplæringen. Gjennomsnittet for alle bransjene er 78 prosent. Undersøkelsen viser også at lederne innenfor helse- og sosialsektoren legger minst vekt på læring på arbeidsplassen. For å oppnå høy skår i bruk av arbeidsplassen som læringssted må opplæringen både skje på arbeidsplassen, i arbeidstiden og være relatert direkte til arbeidspoppgavene. Halvårlig undersøkelse Vox-barometeret er basert på et utvalg av 1500 norske virksomheter i privat og offentlig sektor og 2000 arbeidstakere. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1.- 25. mars i år, og planlegges gjennomført halvårlig. De fire temaene i vårens undersøkelse er arbeidsplassen som læringssted, basisferdigheter, realkompetanse og introduksjonsprogrammet for flyktninger. Kontaktpersoner: · Anders Fremming Anderssen, tlf: 23 38 13 43 eller 95 74 99 75, e-post: anders.anderssen@vox.no · Grethe Haugøy, tlf: 23 38 14 14, e-post: grethe.haugøy@vox.no Mer informasjon på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for voksnes læring ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/19/20040419BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/19/20040419BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker