Lese- og skrivesatsing i industrien

Lese- og skrivesatsing i industrien (Oslo 05.07.04): Lese- og skrivetrening skal inn på arbeidsplassene. Erfaringene fra flere enkeltbedrifter skal brukes i et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å trene voksne som ikke leser eller skriver godt nok. Tre industribedrifter, Kverneland Klepp, OPUS Gjøvik og Jotun Fabrikker i Sandefjord har gjennomført ulike former for lese- og skriveopplæring for sine ansatte. De beste erfaringene fra disse prosjektene skal nå prøves ut i flere industrigrener. I tillegg vil Aetat og LO på Notodden tilby opplegget for arbeidsløse. Prosjektet har fått 1.4 millioner kroner i støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), og målet er å spre effektive læremetoder til store deler av arbeidslivet Undersøkelser viser at opptil 30 prosent av alle voksne i Norge leser og skriver for dårlig til å mestre kravene i arbeidslivet. - Deltakerne skal jobbe med tekster hentet fra egen arbeidsplass og som de må forstå for å kunne utføre jobben sin, sier fagsjef Kirsten Waarli i Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. - Det handler ikke bare om å lese og skrive, men om å tilegne seg læremetoder som kan brukes i alt annet arbeid. Prosjektet starter opp i høst og skal gå fram til desember 2005. En viktig del av prosjektet blir å kurse nøkkelpersoner i bedriftene som skal være med å motivere både ledere og ansatte til å jobbe aktivt med å forbedre lese- og skrivekompetansen. Kontaktpersoner: Tom Sørhus, fagsjef Vox, tlf. 23 38 13 42, mobil 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no Kirsten Waarli, fagsjef Vox, telefon 23 38 13 97,mobil 93 43 64 70, e-post kirsten.waarli@vox.no Mer om Vox: www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner