Mer enn 400 virksomheter får penger til opplæring

(Oslo, 10.03.11) 415 virksomheter får i år 81 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Det har aldri før blitt delt ut så mye penger fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Årets søknadstall var også høyere enn noen gang. 700 virksomheter søkte om til sammen 200 millioner kroner.

– Våre undersøkelser viser at en av tre ledere mener de ansatte har behov for slike kurs. I tillegg ser vi at kjennskapen til BKA stadig øker. Dette har bidratt til ny rekord i antall søknader og tildelinger, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

64 prosent av prosjektene har oppgitt styrking av lese- og skriveferdigheter som hovedformål for opplæringen.

Opplæring over hele landet

Det blir satt i gang opplæringsprosjekter i alle av landets fylker, samt på Svalbard. Det er flest virksomheter som får opplæringsstøtte i Hordaland (66) og Oslo (63). Deretter følger Nordland (35) og Aust-Agder (27). Oslo og Hordaland var også fylkene med flest søknader.

Bransjene som får flest tildelinger er industri, varehandel og bygg- og anlegg.

Fakta

BKA er inne i sitt sjette år, og har så langt delt ut 290 millioner kroner.

BKA forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Se alt om tildelingen på: www.vox.no/bka 

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka

Kontaktpersoner

Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon 23 38 13 10/ 90 69 73 63

e-post: jan.ellertsen@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, avdelingsdirektør for tilskuddsforvaltning. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14, e-post:tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, avdelingsdirektør for kommunikasjon. Telefon 23 38 13 90 / 97 50 91 87, e-post:ingunn.eck@vox.no

 

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, www.vox.no

Tags:

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia