Mer enn doblet interesse for grunnopplæring i Rogaland

(Oslo, 30.01.08) 20 virksomheter fra Rogaland har søkt om støtte til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det er over dobbelt så mange som fjor.

Rogaland er det fylket som har hatt størst økning i søknader sammen med Akershus og Oslo.

Nær 280 virksomheter over hele landet har søkt om rundt 120 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen sin.

- Vi synes det er gledelig at antallet søknader fortsetter å øke. Det viser at behovet for grunnopplæring er stort, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.

Programmet er nå inne i sitt tredje år. I 2007 søkte 208 virksomheter om 78 millioner kroner. Åtte av disse var fra Rogaland.

Søker mest
Oslo, Akershus og Nordland er fylkene med flest søkere. Deretter følger Hordaland og Rogaland.

Lesing og skriving i fokus
Det er i år en markant økning i bedrifter som vil ha opplæring i grunnleggende lesing og skriving. Dette er nå de ferdighetene flest virksomheter har søkt om opplæringsstøtte til. Deretter følger data. Mange virksomheter søker også støtte til opplæring i alle de fire ferdighetene.

Fikk midler i fjor:
Haugesund kommune, Karmøy kommune Hero Mottak og Kompetanse og Hydro Karmøy fikk støtte fra BKA til opplæringstiltak i 2007.

Årets søkere fra Rogaland ligger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker