Norske ledere uklare om kunnskapsheving

Norske ledere uklare om kunnskapsheving (Oslo, 18.10.04) Halvparten av norske ledere kan ikke si noe om hva de ansatte trenger å kunne mer om. 14 prosent sier at de ansatte ikke trenger å lære noe som helst. Dette går fram av nye tall fra høstens Vox-barometer. Barometeret måler kompetanseutviklingen på norske arbeidsplasser. Målingen ble gjort i august og omfatter 2000 arbeidstakere og ledere i 1720 virksomheter. Lederne ble bedt om å gi noen stikkord om hva deres ansatte trengte å lære. Svarene tyder på at svært mange ledere har et uklart bilde av hva slags kompetanse bedriften trenger. Over halvparten (54 prosent) sier enten at de ikke vet (21 prosent), de lar være å svare på spørsmålet (10 prosent) - eller oppgir at deres ansatte ikke trenger å lære noe som helst (14 prosent). Liten lærelyst i byggebransjen Det er ledere i bygge- og anleggsbransjen som oftest svarer at de ansatte kan nok. 19 prosent av dem sier at de ansatte ikke trenger ny kompetanse. Tilsvarende tall i offentlig administrasjon er 6 prosent. De største vil lære mer Det går også et tydelig skille mellom bedrifter med mer enn 50 ansatte og mindre bedrifter. I de største bedriftene er 7 prosent av lederne sikre på at de ansatte ikke trenger å lære mer. I bedrifter med under 50 ansatte svarer mellom 15 og 18 prosent av lederne «ingenting» når de blir bedt om å gi stikkord for hva de ansatte trenger å kunne mer om. Halvårlig undersøkelse Vox-barometeret er en halvårlig undersøkelse fra Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Ledere og opplæringsansvarlige i 1720 virksomheter med to eller flere ansatte og 2000 arbeidstakere mellom 22 og 66 år har svart på spørsmål om læring på arbeidsplassen, innovasjon, digital kompetanse og læringsbehov. Kontaktpersoner: - Anders Fremming Anderssen, rådgiver Vox, tlf. 23 38 13 43, mobil 95 74 99 75, e-post: anders.anderssen@vox.no - Ellen Gard, seniorrådgiver Vox, tlf. 23 38 13 49, mobil 92 66 51 42, e-post: ellen.gard@vox.no Les mer på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner