Ny europeisk portal for lese- og skrivevansker

Ny europeisk portal for lese- og skrivevansker (Oslo, 28.04.04): Tolv europeiske partnere fra fem forskjellige land har gått sammen for å lage en internasjonal nettportal om lese- og skrivevansker. Nettsiden er det første i sitt slag i Europa, og koordineres av Vox. Målet med siden er å skape et bredt europeisk nettverk innenfor voksnes læring med hovedvekt på lese og skrivevansker. Nettstedet har fått navnet Forward Portal. Portalen er ferdig i september 2004. Nettstedet vil vise rådgivere og lærere hvordan de skal gjenkjenne og veilede voksne som har slike vansker. Portalen har en bred målgruppe og retter seg hovedsakelig mot forskere, lærere, pedagoger og andre som jobber med lese- og skrivevansker. Erfaringer fra fem land Partene i arbeidet, som er fra Kypros, Malta, Estland, Latvia, Slovenia og Norge har koordinert informasjon om lese- og skrivevansker som finnes i de ulike landene. Denne informasjonen blir presentert på siden, som i tillegg til veileding av lærere, vil inneholde gode praktiske eksempler, relevante lenker og et diskusjonsforum. Koordinert fra Norge Arbeidet med prosjektet blir ledet av Vox, som er et nasjonalt senter for voksnes læring. - Vox kom opp med ideen om å bruke et internasjonalt nettverk til å spre informasjon om lese- og skrivevansker. EU støtter dannelsen av europeiske læringsnettverk gjennom Grundtvig- programmet. Da så vi muligheten til å danne det første europeiske nettverket for lese- og skrivevansker, sier fagsjef for internasjonalt samarbeid på Vox, Graciela Sbertoli. Kontaktperson: Graciela Sbertoli, tlf: 23 38 13 46, mobil: 97 69 37 06, e-post: graciela.sbertoli@vox.no Les mer om Forward på www.statvoks.no/forward Les mer om Vox på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for voksnes læring ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.