Økende interesse for basiskompetanse i Vestfold

(Oslo, 26.02.09) 21 virksomheter i Vestfold har søkt om støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og data fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det er nesten en dobling fra i fjor.

Vestfold er fylket med største økningen i antallet søknader. I fjor hadde Vestfold en økning fra tre til 11 søknader. I år har 19 virksomheter søkt.

Nær 270 virksomheter over hele landet har søkt om 122 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen.

Programmet er nå inne i sitt fjerde år. Siden starten i 2006 har 923 virksomheter søkt om til sammen 405 millioner kroner i støtte til kurs i grunnleggende ferdigheter.

– Vi ser at det fortsatt er et stort behov for å bedre basiskompetansen ute i virksomhetene, sier direktør Jan Ellertsen i Vox.

Søker mest
Oslo, Nordland og Akershus er fylkene med flest søkere. Deretter følger Vestfold og Oppland.

Halvparten av søknadene har lesing og skriving som hovedformål for kursene. Mange kombinerer også opplæring i flere ferdigheter.

Fikk midler i fjor
Larvik kommune, Nortura Tønsberg BA og Sykehuset i Vestfold HF fikk støtte fra BKA til opplæringstiltak i 2008.

Kontaktpersoner
Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63
e-post: jan.ellertsen@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 90 / 97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka og www.vox.no/bka

Tags:

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia