Prisverdig hjelpepleierutdanning

Prisverdig hjelpepleierutdanning (Oslo 17.10.03): For ufaglærte medarbeidere på Langerud sykehjem i Oslo er ikke arbeidsplassen bare en jobb. De utdanner seg også til hjelpepleiere. Nå blir sykehjemmet hedret med prisen «Utmerket læringsarena». Årets Vox-pris «Utmerket læringsarena» går til prosjektet «Arbeidsplassbasert hjelpepleierutdanning med integrert norskopplæring for minoritetsspråklige». Målet for prosjektet er å kvalifisere og beholde personell. Langerud sykehjem er, i likhet med resten av helse- og sosialtjenesten i Oslo, preget av mange ufaglærte pleieassistenter, hvorav en stor andel er minoritetsspråklige. Hjelpepleierutdanningen prøves nå ut på en gruppe på 15 ufaglærte tilsatte, derav fire minoritetsspråklige. Norskopplæringen er integrert i utdanningen. Erfaringer så langt viser at denne hjelpepleierutdanningen ligger på et faglig høyere nivå enn den tradisjonelle, fordi praksis og læringsarena er tett knyttet sammen. Prosjektet er et samarbeid mellom Kompetanse- og omstillingsetaten, Langerud sykehjem og Sogn videregående skole og får støtte av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Prisen deles ut av Yngve Hågensen, styreleder i Vox, under Uka for voksnes læring. Overrekkelsen finner sted i Gamle Logen i Oslo fredag 17. oktober klokken 12.30 og er åpen for pressen. Kontaktpersoner: * Prosjektleder Anne-Trine Woll, Langerud sykehjem, tlf. 23 47 84 09, 97 03 94 59, e-post: anne-trine.woll@bbr.oslo.kommune.no * Rådgiver Astrid Bergesen, Vox, tlf. 23 38 13 53, 93 01 63 49, e-post: astrid.bergesen@vox.no Mer informasjon www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031016BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031016BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker