Rekordstøtte til læring på arbeidsplassen

(Oslo, 15.10.09) Om lag 65 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data lyses nå ut gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Bedrifter og virksomheter over hele landet kan søke.

Dette er en del av regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Ordningen har eksistert siden 2006, og bevilgningene har økt år for år. – Arbeidsplassen har vist seg å være et veldig godt sted for slik opplæring. Ved å benytte seg av denne økonomiske støtteordningen kan bedriften styrke både de ansatte og bedriftens kompetanse til fordel for den ansatte, bedriften og samfunnet, sier direktør Jan Ellertsen i Vox. Bakgrunn Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet etter alder og helse. 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse, og 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. BKA forvaltes av Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Søknadsfrist er 22. januar 2010. Med forbehold om Stortingets vedtak. Hele programteksten finner du på www.vox.no/bka Mer informasjon: www.vox.no/presserom_bka Kontaktpersoner Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63 e-post: jan.ellertsen@vox.no Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14 e-post: tom.sorhus@vox.no Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 90 / 97 50 91 87 e-post: ingunn.eck@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia