Sjefer og ansatte uenige om norskkunnskaper

Sjefer og ansatte uenige om norskkunnskaper (Oslo 05.07.04): En av tre norske ledere sier at medarbeiderne deres er for dårlige til å lese og skrive. Dette viser nye tall fra Vox-barometeret som måler kompetanseutviklingen på norske arbeidsplasser. Undersøkelsen tar for seg hvordan ledere og ansatte på norske arbeidsplasser vurderer ferdigheter i lesing, skriving, regning og pc-bruk opp mot arbeidslivets krav om effektivitet og omstillingsevne. 35 prosent av lederne sier at de tror at et flertall av medarbeiderne deres ville jobbe mer effektivt hvis de kunne lese og skrive bedre. Medarbeiderne deler ikke sjefenes vurdering. Når de ansatte selv vurderer sine lese- og skriveferdigheter, er det bare 17 prosent som tror de vil jobbe mer effektivt hvis de kunne lese og skrive bedre. Ansatte er også spurt om de tror bedre norskkunnskaper vil gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. 23 prosent av de ansatte er enige i en slik påstand. Stemmer med internasjonale målinger -Tallene fra Vox-barometeret stemmer godt med internasjonale undersøkelser om voksnes lese- og skriveferdigheter, sier fagsjef Kirsten Waarli i Vox. - Vi regner med at om lag 30 prosent av alle voksne i Norge leser og skriver for dårlig til at de kan fungere godt i arbeidslivet. Halvårlig undersøkelse Vox-barometeret er en halvårlig undersøkelse utført av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Utvalget i barometeret består av 2000 arbeidstakere og 1500 personalsjefer/ledere. Vox-barometeret følger med på kompetanseutviklingen på norske arbeidsplasser. Undersøkelsen tar også for seg realkompetanse og introduksjonsloven for flyktninger. Kontaktpersoner: · Tonje Fossan-Waage, rådgiver Vox, telefon: 23 38 13 86, mobil 4127 74 60 e-post: tonje.fossan-waage@vox.no · Kirsten Waarli, fagsjef Vox, telefon 23 38 13 97,mobil 93 43 64 70 e-post kirsten.waarli@vox.no Les mer på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner