Sogn og Fjordane - pilotfylke for kunnskapskampanje

(Oslo, 13.01.2005) Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, startar 17.januar ein kampanje i Sogn og Fjordane for å få fleire bedrifter til å ta i bruk kompetanseattest. Kampanjen er eit samarbeid med fylkeskommunen og varar til 14. februar.

Kampanjen blir opna i Florø med eit arrangement i samfunnshuset i samarbeid med Flora Næringshage/Sunnfjord 2020. Tid og stad: 17.januar kl. 1245 i Flora samfunnshus, Markegata 51. Yngve Hågensen, styreleiar i Vox, og fylkesordførar Nils R. Sandal vil halde innlegg. Vox har sett saman eit team på ni personar frå ulike bedrifter i fylket som skal vere kompetanseambassadørar for kampanjen i Sogn og Fjordane. Dei vil delta på arrangementet og vere tilgjengelege for pressa. Systematisk kartlegging av faktisk kunnskap er viktig for å styrkje omstillingsevna til bedrifter og den einskilde tilsette. Vox har utvikla eit system med kartlegging av kompetanse og bruk av kompetanseattest. Den viktigaste bodskapen vår er: Du har meir enn du trur Du kan meir enn du trur. Pilotprosjekt Arbeidet blir etter kampanjeperioden vidareført av selskapet Ny Kunnskap som er eigd av fylkeskommunen og lokale næringsinteresser. Kampanjen er eit pilotprosjekt. Erfaringane frå Sogn og Fjordane skal brukast i liknande kampanjar i andre delar av landet. Leiarar, tillitsvalde og tilsette frå mellom anna Ekornes Møbler avd. Grodås og Gilde i Førde vil i kampanjeperioden møte bedriftsleiarar frå heile fylket for å fortelje om erfaringane sine med kartlegging og dokumentasjon av kompetanse. I alt ni lokale aktørar vil vere ambassadørar for kompetansearbeid. Møta blir arrangerte av dei lokale samarbeidspartnarane våre: • Stryn næringshage • Sandane Næringshage • Nordfjordeid Næringshage • Flora Næringshage/ Sunnfjord 2020 • Sogn Næringshage • Bremanger Vekst Kontaktpersonar: Leif Røv, leder for ambassadørteamet, tlf. 91 69 76 97, leif.rov@sf-f.kommune.no Turid Kjølseth, direktør Vox, tlf. 23 38 13 10 / 93 43 93 62 turid.kjolseth@vox.no Meir om Vox på www.vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia