Stadig flere består skriftlige norskprøver

(Oslo, 17.12.09) De siste årene har det vært en klar økning av antall innvandrere som består de skriftlige norskprøvene. I samme periode har det også vært en styrking av norskopplæringen.

62 prosent av kandidatene besto i år skriftlig norskprøve 2, mens 54 prosent besto norskprøve 3. I fjor var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene. – Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier direktør Jan Ellertsen i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Arbeids- og inkluderingsdepartementet bevilget i 2008 midler til en plan over tre år for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere. Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen. – Vi jobber med å styrke norskopplæringen ytterligere. Gode norskkunnskaper er viktig for å få flere innvandrere inn i samfunns- og arbeidsliv, sier Ellertsen. Fakta Vox arbeider med den faglige og pedagogiske utviklingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er: • etterutdanningskurs for lærere, med fokus på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå • metode- og læremiddelutvikling • bedre tilbakemeldingsrutiner fra Norsk Språktest Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver Kontaktpersoner Jan Ellertsen, direktør i Vox Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63, e-post: jan.ellertsen@vox.no Ingun Westlund, seniorrådgiver i Vox Telefon 23 38 13 67, e-post: ingun.westlund@vox.no Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Tags:

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Dokumenter og linker