Statsbudsjettet: 25 millioner til grunnopplæring i arbeidslivet

(Oslo, 10.10.07) Bedrifter og virksomheter fra hele landet kan nå søke om i alt 25 millioner kroner til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og data gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet (etter alder og helse). Mer enn 400 000 voksne i Norge har dårligere ferdigheter i lesing og tallforståelse enn det som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv.

BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data regnes som en del av den lovfestede grunnopplæringen og er et offentlig ansvar.

Det er Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, som forvalter midlene.

Søknadsfrist er 15. januar 2008.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse.

Hele programteksten finner du på www.vox.no/bka
Mer informasjon: www.vox.no/bka_info

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner