Stor interesse for grunnopplæring i Hordaland

(Oslo, 30.01.08) 21 virksomheter fra Hordaland har søkt om støtte til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Hordaland er dermed fortsatt et av fylkene med flest søkere.

Nær 280 virksomheter over hele landet har søkt om rundt 120 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen sin.

- Vi synes det er gledelig at antallet søknader fortsetter å øke. Det viser at behovet for grunnopplæring er stort, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.

Programmet er nå inne i sitt tredje år. I 2007 søkte 208 virksomheter om 78 millioner kroner. 20 av disse var fra Hordaland.

Søker mest
Oslo er fylket med flest søkere. Deretter følger Akershus, Nordland og Hordaland.

Lesing og skriving i fokus
Det er i år en markant økning i bedrifter som vil ha opplæring i grunnleggende lesing og skriving. Dette er nå de ferdighetene flest virksomheter har søkt om opplæringsstøtte til. Deretter følger data. Mange virksomheter søker også støtte til opplæring i alle de fire ferdighetene.

Virksomheter fra Hordaland som fikk midler gjennom BKA i 2007:
Askøy kommune, Bergen kommune, Hansa Borg Bryggerier AS, HBH Møbler, Samspelsforum for Næringsutvikling AS, StS Gruppen AS, Sør-Norge Aluminium AS, Taxi AS, Unneland og Juvik.

Årets søkere fra Hordaland ligger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker