Trenger kunnskap, kjenner ikke rettigheter

Pressemelding: Trenger kunnskap, kjenner ikke rettigheter (Oslo 02.11.03): Én av to voksne kjenner ikke sin rett til grunnskole og videregående opplæring. De som trenger utdanningen mest, vet minst om retten. Det viser en fersk undersøkelse fra Vox. - Mest bekymringsfullt er det at det er de som trenger tilbudet om opplæring mest, som vet minst, sier fagsjef Vigdis Haugerud i Vox. Det er de med lavest fullført utdanning som sier de vet minst om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Undersøkelsen viser også at det er arbeidsledige og de som er på attføring eller er trygdet, som har dårligst kunnskap om retten. En av fem vil henvende seg til Aetat for mer informasjon om sine opplæringsrettigheter. Det indikerer at mange forbinder Aetat med både arbeidsformidling og utdanningsmuligheter. I dag har alle voksne rett til tilrettelagt grunnskoleopplæring. Voksne født før 1978 har rett til tilrettelagt videregående opplæring. Kontaktpersoner: ? Fagsjef Vigdis Haugerud, Vox, tlf. 23 38 13 34, 92 60 07 77, e-post: vigdis.haugerud@vox.no ? Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30, 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no Mer informasjon og oppsummering av rapporten «Men hvor skal vi henvende oss» kan lastes ned på www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/02/20031102BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/02/20031102BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker