Uenighet om dataferdigheter

Uenighet om dataferdigheter (Oslo, 08.11.04): Tre av fire arbeidstakere bruker data på jobben. Over halvparten av lederne mener de ansatte trenger bedre datakompetanse. De ansatte stoler på egne dataferdigheter. Dette går fram av høstens Vox-barometer som måler kompetanseutviklingen på norske arbeidsplasser. Undersøkelsen ble gjennomført i august og viser at over halvparten (53 prosent) av lederne i bedrifter som bruker dataverktøy, sier at deres ansatte trenger å bli bedre til å bruke data. Grunnleggende pc-bruk Lederne ble spurt om hva deres ansatte trenger å bli bedre til. Det er flest ledere som sier at bedriften har behov for mer kompetanse på spesialisert programvare. Mange svarer også at de ansatte trenger bedre ferdigheter i grunnleggende pc-bruk, kommunikasjon på internett og bruk av e-post. Fornøyd med egen kompetanse Arbeidstakerne fikk spørsmål om de kunne bruke bedriftens dataverktøy godt nok til å utføre jobben sin. 81 prosent svarte bekreftende på dette. Menn er i større grad enn kvinner fornøyd med sine dataferdigheter. Dette innebærer at det bare er 19 prosent av arbeidstakerne som mener de trenger å kunne mer om databruk for å gjøre jobben sin. Halvårlig undersøkelse Vox-barometeret er en halvårlig undersøkelse fra Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Ledere og opplæringsansvarlige i 1720 virksomheter med to eller flere ansatte og 2000 arbeidstakere mellom 22 og 66 år har svart på spørsmål om læring på arbeidsplassen, innovasjon, digital kompetanse og læringsbehov. Kontaktperson: Øyvind Brekke, fagsjef Vox tlf. 23 38 13 92, mobil 90 89 12 90, e-post: oyvind.brekke@vox.no Les mer på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.