Vil ha 165 millioner til etterutdanning

Vil ha 165 millioner til etterutdanning (Oslo 24.11.03): 434 virksomheter fra hele landet søker om til sammen 165 millioner kroner til etter og videreutdanning for sine ansatte. Potten som skal fordeles, er på om lag tolv millioner kroner. - Søkermengden viser stigende etterspørsel etter læringstiltak på arbeidsplassen, sier sekretariatsleder Tom Sørhus i Vox, som skal innstille på hvem som skal få sin del av støtten fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Pengene skal gå til mindre virksomheter som møter utfordringer i forbindelse med omstilling og endrede rammevilkår. Målet er utvikling av etter- og videreutdanningstiltak for de ansatte, som vil sette virksomheten i bedre stand til å gjennomføre den nødvendige omstillingen Flest private De fleste søkerne er private foretak, mange fra bygg, anlegg og industri. Blant søkerne er også 60 helseforetak. Det er fire år siden første gang det ble gitt støtte til voksnes læring gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet. Siden den gang har vel 600 prosjekter og virksomheter fått midler til kompetanseheving Tildelingene blir avgjort i midten av desember. Kontaktpersoner: · Fagsjef Tom Sørhus, Vox, tlf. 23 38 13 42 eller 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no · Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30 eller 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no. Mer om Vox: www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0007.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0008.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0009.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0010.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0011.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0012.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0013.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0014.doc Vedlegg http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031123BIT20010/wkr0015.doc

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.