Vil ha 78 millioner til opplæring i bedrifter

(Oslo, 26.03.07) Mer enn 200 virksomheter over hele landet har søkt om til sammen 78 millioner kroner til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og ikt fra regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

– Vi ser en økning i søknader fra fjorårets program og det synes vi er gledelig. Det er også viktig å bemerke at alle disse i hovedsak var nye søkere, og det betyr at behovet for grunnopplæring er stort, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.

Jevn økning over hele landet
Nordland og Oslo er de som troner øverst på søkertoppen, men jevnt over har det vært en økning over hele landet siden fjorårets program. Noen skiller seg imidlertid ut. Hordaland, Nordland og Oppland har nesten dobbelt så mange søkere i år som i fjor.

Kombinasjonsløsninger mest populært
Hovedtyngden av søkerne har søkt på alle de fire ferdighetene sammen. I fjorårets program var det et tydelig flertall som søkte på ikt alene, mens det i år er vesentlig flere som har fokusert på de andre ferdighetene.

Stor interesse for motivasjonsmidler
Nytt i årets program er at det kan søkes om midler til motivasjonsarbeid og kartlegging. Over 60 % av det totale antall søkere har benyttet seg av dette tilbudet og rundt halvparten av disse ønsker opplæring i alle ferdighetene.

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker