Vox-prisen 2004 til Jotun-bedrift

Vox-prisen 2004 til Jotun-bedrift (Oslo, 14.10.04): Ansatte på Jotun Dekorativ i Sandefjord har læring som fast del av arbeidsdagen. Det har ført til at 100 av dem har fått fagbrev. Nå hedres bedriften med Vox-prisen. Vox-prisen er opprettet for å stimulere til økt satsing på læringstiltak for voksne på arbeidsplassen, slik at både de ansatte og virksomheten de kan møte nye utfordringer og krav. Prisen deles i år ut for andre gang. Juryen mener: Malingfabrikken Jotun Dekorativ har på en overbevisende måte satt læring på arbeidsplassen i sentrum av sin virksomhet. Bedriften satser særlig på læringstiltak for seniormedarbeidere, som møter ny teknologi og nye utfordringer i et moderne arbeidsmiljø. Sandefjord-bedriften har lagt stor vekt på å tilpasse opplæringen slik at også de som er uvante med lesing og skriving skal få være med på kunnskapsløftet. Opplæringen er gratis, integrert i arbeidstiden og gjøres som en del av arbeidsoppgavene. Den systematiske satsingen på opplæring i bedriften har gitt resultater i mer enn 100 fagbrev, lavt sykefravær og et meget stabilt arbeidsmiljø. Mer info: www.vox.no Prisen deles ut av styreleder i Vox, Yngve Hågensen, torsdag den 14. oktober i Gamle Logen, Oslo, kl. 13.00. Kontaktpersoner: Grete Iversen Kjølstad, personalkonsulent Jotun, tlf. 92 46 45 66, e-post: grete.iversen.kjolstad@jotun.no Åge Hanssen, fagsjef Vox: tlf. 93 43 93 32, e-post: age.hanssen@vox.no Frøy Kannert, direktør for samfunnskontakt Vox: tlf. 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/15/20041013BIT21210/bild.html Bilde

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Dokumenter og linker