Vox-prisen 2006 til Sør-Norge Aluminium AS

(Oslo, 16.11.06) Aluminiumsprodusenten Sør-Norge Aluminium fra Sunnhordland har fått Vox-prisen 2006 for sin innsats for å heve basiskompetansen til de ansatte i bedriften.

– Vi er svært fornøyd med å bli hedret på denne måten, sier opplæringsansvarlig Tor Bringedal i Sør-Norge Aluminium. – Vi bruker mye tid og krefter på opplæring for å være konkurransedyktige.

Sør-Norge Aluminium er en hjørnesteinsbedrift i Kvinnherad kommune eies av Hydro og Alcan. Bedriften har om lag 390 årsverk.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth overrakte diplom og et grafisk trykk av Eva Langaas til bedriftens representanter under Nordisk Ministerrådskonferanse i Stjørdal i dag.

Juryen, som består av representanter for partene i arbeidslivet, forskning og offentlig sektor, sier at Sør-Norge Aluminium har en åpen holdning til lese- og skriveproblemer, og at bedriften har jobbet grundig for å motivere til slik opplæring på flere nivå i bedriften.

Vox-prisen deles ut til virksomheter som har gjort læring til en viktig del av arbeidshverdagen og spesielt i forhold til å heve kompetansen innen grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og ikt.

Se omtale av prisvinneren på www.vox.no

Tidligere har prisen gått til Langerud Sykehjem i Oslo, Jotun Dekor i Sandefjord og servicebedriften Bramiljø i Eidskog i Hedmark.

Kontaktpersoner:
Åge Hanssen, fagsjef i Vox, tlf. 23 38 13 55 / mobil 934 39 316
e-post: age.hanssen@vox.no

Tor Bringedal, opplæringsansvarlig Sør-Norge Aluminium
tlf. 53 47 50 57/mobil 95 76 81 73
e-post: tor.bringedal@soral.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker