Yngve Hågensen åpner kunnskapskampanje

(Oslo, 13.01.2005) Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, starter 17. januar en kampanje i Sogn og Fjordane for å få flere bedrifter til å ta i bruk kompetanseattest. Yngve Hågensen er hovedtaler under åpningen som foregår i Flora Samfunnshus 17. januar kl. 1245.

Pilotprosjekt Kampanjen er et samarbeid med fylkeskommunen og varer til 14. februar. Arbeidet blir etter kampanjeperioden videreført av selskapet Ny Kunnskap som eies av fylkeskommunen og lokale næringsinteresser. Kampanjen er et pilotprosjekt. Erfaringene fra Sogn og Fjordane skal brukes i liknende kampanjer i andre deler av landet. Systematisk kartlegging av faktisk kunnskap er viktig for å styrke omstillingsevnen til bedrifter og den enkelte ansatte. Vox har utviklet et system med kartlegging av kompetanse og bruk av kompetanseattest. Vårt viktigste budskap er Du har mer enn du tror Du kan mer enn du tror. Ledere, tillitsvalgte og ansatte fra bl.a. Ekornes Møbler avd. Grodås og Gilde i Førde vil i kampanjeperioden møte bedriftsledere fra hele fylket for å fortelle om sine erfaringer med kartlegging og dokumentasjon av kompetanse. I alt ni lokale aktører vil være ambassadører for kompetansearbeid. Møtene arrangeres av våre lokale samarbeidspartnere: • Stryn næringshage • Sandane Næringshage, • Nordfjordeid Næringshage, • Flora Næringshage/ Sunnfjord 2020, • Sogn Næringshage • Bremanger Vekst. Alle kompetanseambassadører og representanter fra næringshagene vil være tilstede under åpningen og være tilgjengelig for pressen. Kontaktpersoner: Leif Røv, leder for ambassadørteamet, tlf. 91 69 76 97, leif.rov@sf-f.kommune.no Turid Kjølseth, direktør Vox, tlf. 23 38 13 10/93 43 93 62, turid.kjolseth@vox.no Les mer på www.vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia