Enklere, bedre og billigere

Enklere, bedre og billigere (Bodø/Oslo 8.oktober 2003) I morgen skjer det. Fra og med den 9. oktober er det mulig å bestille nye og betydelig rimeligere billetter hos Widerøe, med reisedato fra 26. oktober. Selskapet senker prisene, øker kapasiteten og lanserer et nytt og enklere serviceprodukt. Både forretningskunder og privatreisende skal kunne nyte godt av priser som er opp til 25 prosent lavere enn dagens. Samtidig innføres enveis lavprisbilletter på alle strekninger, og "helgerabatter" også midt i uka. Fullpris-billetter går ned med inntil 25 prosent på Widerøes ruter fra Torp. Økonomiklassebilletter reduseres med fem prosent, mens de laveste prisene på Internett nå er blitt hele 57 prosent rimeligere enn dagens nivå. --Dette er en milepæl for Widerøe. Vi har lyttet til kundene og tatt konsekvensen av nye reisetrender. Vi har lovet betydelig billigere billetter. Nå holder vi dette løftet og er stolte av å tilby det publikum etterspør: "Litt enklere flyreiser til betydelig lavere pris", sier viseadministrerende direktør i Widerøe, Lars Kobberstad, som understreker: -- Widerøe er ikke på vei mot å bli et rent lavprisselskap. Vi skal fortsatt ta godt vare på våre passasjerer ved kanselleringer og forsinkelser, og vi tilhører fortsatt et nettverk gjennom SASgruppen som gjør det mulig å tilby kundene både gjennomgående priser og innsjekk til hvor som helst i verden. Den fordelen kan aldri lavprisselskapene gi. De billigste billettene kan nå kjøpes nærmere avreise, og det blir lettere å kombinere ulike priser på ut- og hjemreise. Samtidig utvides reglene for helgerabatter til å gjelde ukedager ved minimum tre dagers overnatting. I stedet for gårsdagens gratis servering om bord, blir det nå salg av mat og drikke hos Widerøe, og gebyrer for enkelte tjenester som tidligere inngikk i prisen. --Prinsippet heretter blir at bruker betaler for ekstratjenester, slik som ski- og barnevognposer og eskorte av barn uten voksent følge. På denne måten blir det ikke unødige påslag på prisene, og dermed kan vi senke dem så pass som vi nå gjør, sier Kobberstad. Han forteller at selskapet nå holder på med en betydelig omstillingsprosess for å muliggjøre dette prisslippet. -- Våre flypriser er nå tilbake på 1997-nivå - og vi senker prisene samtidig med at vi forenkler regelverket for billettbestilling og øker vår setekapasitet betraktelig. Vi øker seteantallet om bord i våre fly, noe som både øker tilgjengeligheten på travle avganger, og gir større mulighet for billigbilletter i stillere perioder. n For kundene ønsker vi å fremstå som et moderne, effektivt og pålitelig transportalternativ. Det er Widerøe som binder distrikts-Norge sammen, og våre ansatte er nå med på en formidabel innsats for å få dette til. Snuoperasjonen har en økonomisk ramme på 200 millioner kroner, og den hadde ikke vært mulig uten de ansattes positive medvirkning, sier Kobberstad. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 28 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 32 flyplasser i Norge og 5 i utlandet. Selskapet har 1300 medarbeidere. Widerøeer de to siste år tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag under halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Gøteborg, Stavanger- Aberdeen, Bergen - Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger og Trondheim -København. Selskapet er Member of SAS Group. For flere opplysninger, kontakt viseadministrerende direktør Lars Kobberstad tlf. 90697203 Widereøs internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker