Fornøyde passasjerer

​I en nylig gjennomført leserundersøkelse oppgir hele 87 % av de som har reist med Widerøe de seneste fire månedene at de har lest flymagasinet Perspektiv.  

- Vi er svært fornøyd med at så mange kunder setter pris på Perspektiv. Vi har også tidligere fått mange gode tilbakemeldinger, men at kundene var så tilfredse, hadde vi ikke våget å håpe på. Vi tror årsaken ligger i at bladet har fått et solid redaksjonelt løft de seneste to årene; med ny redaktør, ny design og en tydeligere profil, sier informasjonssjef Siw Sandvik. 

Hele 76 prosent av passasjerene har et godt helhetsinntrykk av Perspektiv, og fremhever at bladet inneholder interessante og gode artikler og reportasjer. Reiseartikler faller mest i smak, og kartet bak i bladet blir flittig studert. 

Menn dominerer
Nesten to tredjedeler av Perspektivs lesere er menn. At andelen menn er så høy skyldes at det er flest menn som flyr med Widerøe, men også at en større andel av mennene som flyr med Widerøe leser magasinet. Hele 90 prosent av mennene som reiser med Widerøe leser Perspektiv. Snittalderen på bladets lesere er 43 år, uavhengig av kjønn. 

For ytterligere informasjon kontakt Informasjonssjef i Widerøe, Siw Sandvik, tlf 95714012 el redaktør av bladet Perspektiv Cecilie Larvåg, tlf 95188001

Tags:

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker